CV

UTDANNING:

Verdibasert Endringsledelse

Lederutdanning for folkehøgskolen

USN 2018

Utviklingsstudier

Årsstudium (30 + 30)

OsloMet 2001/2010

Praktisk Pedagogisk Utdanning

Institutt for lærerutdanning

UiO 2005

Musikkvitenskap Hovedfag

Institutt for musikk og teater

UiO 1991

Musikkvitenskap Grunn - og Mellomfag

Institutt for musikk og teater

UiO 1989

Sosiologi Grunn- og Mellomfag

Institutt for samfunnsfag

UiO 1989

Praktisk grunnfag i ungdomsarbeid

Ten Sing Norwegen (Tyskland)  / Høgskulen i Volda

HiV 1987

Kristendomskunnskap grunnfag

MF 1986

Examen Philosophicum

UiO  1984

Rønningen Folkehøgskole

Musikklinjen

1984

ARBEIDSERFARING:

Rønningen Folkehøgskole

Rektor

nov 2018 -

Rønningen Folkehøgskole

Ass. Rektor

aug 2016 - okt 2019

Rønningen Folkehøgskole

Linjelærer Global og Musikkfag / Lektor

aug 2006 - juli 2016

Utøvende musiker / musikk & kulturprodusent

Frilanser (heltid / deltid) Trommer & Perkusjon /                                       Musikk & Kulturproduksjon

aug 1987 -

Kirkelig Kulturverksted

Prosjektleder & produsent Kulturkirken JAKOB

juni 2005 - juni 2006

YMCA of South Africa / Fredskorpset

National Arts & Culture Coordinator - YMCA of SA

aug 2002 - aug 2004

Rønningen Folkehøgskole

Linjelærer Globalfag

jan 2002 - jul 2002

Kirkelig Kulturverksted

Prosjektleder & produsent Kulturkirken JAKOB

jan 2000 - des 2001

Internasjonale kultur & bistandsprosjekter

Frilanser Namibia, Sør-Afrika, India, Sri Lanka, Bangladesh

nov 1994 -  des 1999 

Frivillige verv og engasjement:

Valgkomité Kirkens Bymisjon

2020 -

Representantskapet Kirkens Bymisjon 

2018 -

Styret Rønningen Folkehøgskole

2012-2016

FAU - Linderud skole

2011 -2014

FAU - Løren skole

2005-2009

Styret - Dialogsenteret Emmaus 

2005 - 2008