Pedagog

Å føle seg sett er et godt grunnlag for læring. Min visjon som pedagog er å se elevene for den de er. Jeg tror også at den beste måten å lære på er gjennom praktisk deltagelse, dialog og refleksjon i et delende praksisfellesskap. Erfaringsbasert læring er utgangspunktet for den pedagogikken vi bruker i folkehøgskolen.

Mitt hovedfagsarbeid under studiene i musikkvitenskap på UiO dreide seg mye rundt fagområdet "Det musisk menneske". Jon-Roar Bjørkvold var en foreleser som gjorde undervisningen levende, selv på universitetsnivå, og jeg ble inspirert av hans tanker om "Det musiske menneske". 

Det musiske menneske viser til den greske mytologiens ni muser hvis oppgave var å gi tilværelsen mening gjennom uttrykksformer som musikk, sang,  dans, teater og  fortelling. Det musiske menneske fokuserer på den skaperkraften mennesket er grunnleggende utstyrt med, og som kommer  klart til uttrykk hos barn i alle kulturer.

Som pedagog ønsker jeg å legge til rette for at skaperkraften skal få spillerom, og at ungdommer skal kunne forløse sin egen stemme og sin egen kreativitet - uavhengig av hvilket fagfelt det måtte dreie seg om.

Det finnes neppe noen bedre arena for dette enn folkehøgskole.