Internasjonalt

Gjennom musikk og kulturarbeid, og videre i folkehøgskolesammenheng, har jeg utviklet mitt internasjonale engasjement med tro på at partnersamarbeid mellom Nord og Sør kan skape forandring. 

Det er særlig i Palestina, Sør-Afrika og Namibia, samt India, Sri Lanka og Bangladesh jeg har arbeidet med internasjonale prosjekter siden 1990.

Det begynte med en reise til Bangladesh og India i 1990 under arbeidet med musikalen "Bryt den onde sirkel" - KFUK-KFUM Global.

Fra 1994 - 1999 jobbet jeg med "Namibian Oral Tradition Project" - NOTP - et identitetsbyggende prosjekt for et nytt land, Namibia, basert på tradisjonelle kulturtradisjoner og musikk i samspill med mer moderne uttrykksformer. Flere album, TV-program og turneer ble et resultat av arbeidet i Namibia, og de ungdommene som var med den gang, er i dag lærere på musikkutdanningen i Windhoek. Det innsamlede materialet er arkivert hos Namibian Broadcasting og i Nasjonalbiblioteket.

Fra 1997-1999 jobbet jeg med prosjektet, "Culture, Identity & Change" hos partnere i YMCA og YWCA bevegelsene i  India, Sri Lanka og Bangladesh, basert på erfaringer fra arbeidet i Namibia, og med et klart mål om positiv forandring for marginaliserte grupper i disse tre landene.

Sammen med familien flyttet vi til Cape Town i Sør-Afrika, og bodde og arbeidet som Fredskorpsere gjennom YMCA of South Africa i 2003 og 2004. Vi jobbet nasjonalt med ungdommer i townships rundt Johannseburg, Soweto, Pretoria, Durban, Pietmaritzburg, Port Elisabeth, Bloomfomtein og Cape Town. Arbeidsformene var kreative uttrykksformer som f eks musikk, teater og dans, men uttrykksformene likevel helt forskjellig ettersom kulturuttrykkene er ulike i de forskjellige delene av Sør-Afrika.

Etter vi kom hjem til Norge, har mitt internasjonale engasjement hovedsaklig vært knyttet til arbeid med norske folkehøgskoleelever i møte med ungdommer i partnerorganisasjoner i YMCA og YWCA i Sør-Afrika og Palestina.

Sør-Afrika har hatt en negativ utvikling på mange områder de siste årene, og troen på en bedre framtid, som mange hadde for Sør-Afrika på 90-tallet og utover 2000-tallet er for mange erstattet med fortvilelse over korrupsjon blant politikere, stigende arbeidsledighet, vold og økende forskjeller blant de som har mye og de som har lite.

Sør-Afrika har ressurser nok til å  skape et samfunn som kan ivareta alle på en god måte. Kravet om forandring må komme innenfra, og ungdom er nøkkelen. Kunnskap om egen situasjon, og en plattform med verktøy til å kunne si i fra, kan vi bidra med.

Rønningen Folkehøgskole har hatt studieturer til Sør-Afrika siden 1999, og siden 2006 har vi utviklet gode partnerforbindelser med YMCA i Sør-Afrika. Ungdom får møte ungdom, og som partnere står vi sammen om flere prosjekter.

Palestina er okkupert. Vi er ikke frie, før Palestinerne er frie, sa Nelson Mandela. Jeg har vært engasjert i konflikten i Midtøsten siden 90-tallet. Jeg har fått spille konserter med Rim Banna i Jerusalem, og jeg har hatt med elever til Israel og til Vestbredden siden 2010. Gjennom YMCA og YWCA sitt felles program, Joint Advocacy Initiative, har vi deltatt i Oliventre-programmet, der vi har plantet  trær på jorda til palestinske bønder som ikke kommer til på egen jord pga ulovlige bosetninger, militærbaser eller installasjoner som resultat av den israelske okkupasjonen. Som internasjonale aktører blir en ikke like raskt reagert mot, og det skaper muligheter for å kunne utføre noe arbeid på palestinernes jord.  Blir ikke jorda kultuvert på 3 år, tilfaller den den israelsek stat, og dette er derfor et svært viktig og meningsfyllt arbeid.

Men det kan også være krevende, både fysisk og følelsesmessig. Et år ble vi stoppet i arbeidet etter at bosettere hentet inn militærpoliti, der de konfiskerte oliventrærne som skulle plantes, redskapene vi brukte, og arresterte palestinsk ungdom som deltok. 

Se det selv på lenken her.