Rektor Rønningen Folkehøgskole

Jeg har vært RektorRønningen Folkehøgskole i Oslo siden 2018, etter å først å vært lærer i 10 år, og deretter assisterende rektor i 2 år.

For noen år tilbake var Rønningen med i et forskningsprosjekt om folkehøgskole ledet av Professor Tom Tiller ved Universitetet i Tromsø. Han ville finne ut hva det var med folkehøgskole som gjorde at elevene var så fornøyde med dette skoleslaget. Elever på ulike skoler skrev bl a brev til Tiller. I boka "Læringskoden" oppsummerer han det han kom fram til med følgende kode: EGBmK

Koden er løsningen på det som Tiller mener er hovedforskjellen mellom folkehøgskole og andre skoleslag, og koden baserer seg på en tilbakemelding fra en elev.  Å gå på folkehøgskole er som å bli møtt med:

- En gigantisk bøtte med kjærlighet (EGBmK)

På folkehøgskole bor vi sammen, og vi ser hele mennesket hele tiden. Noen sier at det å til de grader bli sett utgjør hele forskjellen.

Som rektor på Rønningen vil jeg legge til rette for det gode  felleskapet som læringsarena, der det å skape trygghet er en av grunnpilarene. Med det som utgangspunkt, lager vi en basis for mot - mot til å være seg selv, og mot til å lære.

Rønningen Folkehøgskole er en av landets største folkehøgskoler med ca 180 elever. Rønningen har siden oppstarten i 1969 vært en breddeskole og har i dag linjer innen sceniske fag, kreative fag, idrett  og samfunnsfaglige / internasjonale fag. 

Rønningen bygget et helt nytt skoleanlegg som sto ferdig i 2017, med topp moderne fasiliteter, stor underjordisk idrettshall og hotellstandard på rommene. 

Rønningen har et raust og inkluderende menneskesyn, der dialog og respekt står sentralt. Skolen tar verdiene kristen, grønn og global på alvor, og har bl a Oslos tredje største solcelleanlegg på taket. Internasjonale elever er en del av elevmassen, og besøk til / fra partnere i Palestina og Sør-Afrika og andre land i Sør er en viktig del av dannelses-undervisningen. 

Rønningen er Oslos eneste folkehøgskole, og vi bruker også byen som klasserom. Mulighetene Oslo byr på er mange, - både i det faglige på ulike linjer, og i skolefellesskapet.

Et år på Rønningen gir mange muligheter for vekst og utvikling.  I samspill med medelever med ulik bakgrunn, verdiforankring, interesser og faglig fokus, ligger det til rette for at elevene kan både  bryne seg på hverandre og lære av hverandre - et tett og godt fellesskap.